smeks2@ICTL
Picture
Picture
Picture

Pautan ICTL smeks2
Picture

Pautan Rasmi
Picture
Picture
Picture
Picture

Aplikasi Online
Picture
Picture

Pautan Lain
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture

Pautan Akhbar

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Dalam dunia tanpa sempadan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TIK) telah menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan menyebarkan maklumat terkini. Menyedari pentingnya ICT dalam pendidikan, Kementerian Pendidikan (MOE) telah mengambil langkah penting untuk memperluaskan penggunaan ICT di antara murid dengan menyediakan sekolah dengan infrastruktur ICT. Hal ini untuk menjembatani jurang antara mereka yang mempunyai akses kepada kemudahan dan mereka yang tidak.
Komputer dalam Pendidikan (KIE) program dilancarkan dan diuji di 60 sekolah menengah pada tahun 1992 untuk semua salah satu bentuk dan membentuk dua murid. Setiap makmal komputer di sekolah-sekolah ini dilengkapi dengan 20 komputer desktop dan server. Sebuah garis panduan untuk guru juga bersedia untuk membantu guru melaksanakan program ini melalui (PPK) KP melingkar 8601/01/0400/Jld II (91) tarikh 17 Februari 1992.Program ini diterima baik dan ditemui untuk menjadi bermanfaat bagi murid dalam meningkatkan pembelajaran dalam bidang ICT. Akibatnya, program ini diperpanjang sampai 90 sekolah lebih banyak pada tahun 1996, dan 110 sekolah lain diberi peluang yang sama pada tahun 1999 melalui surat, KP (PPK) 8601/01/0400/Jld. XII (91) tarikh 11 Februari 2000 (Lampiran B). Pada tahun 2002, perkhidmatan KP melingkar (BS-PP) 8786/004/35 (8) tarikh 20 Mac 2002, antara lain bahawa semua sekolah dilengkapi dengan makmal komputer melaksanakan Program Komputer Literasi dalam bentuk 1 dan 2.
Kerana perkembangan ICT, keperluan akhirnya muncul untuk ulasan Komputer Program keaksaraan. Pada tahun 2005, melalui analisis perlu dilakukan di bawah Partners dalam belajar (PIL) program, isi dari Program Melek Komputer untuk sekolah menengah disemak. Didapati bahawa ada keperluan untuk memenuhi pelbagai peringkat kemampuan dalam kemahiran TIK di murid. Hal ini tentu menuntut perumusan sebuah program yang memperkenalkan murid untuk pelbagai entry point pengetahuan ICT. Hal itu juga mendapati bahawa ada keperluan untuk mengekspos murid ke domain lain seperti ICT Pengaturcaraan, Rangkaian dan Internet.Sebagai hasil dari keperluan analisis yang dilakukan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi Melek Huruf (ICTL) untuk Program Sekolah Menengah diperkenalkan dan akan dilaksanakan pada tahun 2007 untuk membentuk 1 dan membentuk 2 murid di semua sekolah menengah dilengkapi dengan makmal komputer.
Dalam menyusun panduan ini, pertimbangan telah diberikan kepada isi ICTL untuk Program Sekolah Dasar. Hal ini untuk memastikan kelangsungan ICTL untuk Program Sekolah Dasar. The ICTL untuk Program Sekolah Menengah memakan dari landasan dasar dan berusaha untuk menyediakan murid dengan akses terhadap maklumat, untuk memperluaskan pengetahuan dan kemahiran mereka, dan juga untuk membolehkan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam pelbagai bidang. Pada masa yang sama, nilai-nilai moral ditekankan dalam pelaksanaan program ini.Ini ICTL untuk Manual Sekolah Menengah direka untuk menyediakan guru-guru dengan idea ruang lingkup isi dan pengajaran yang relevan dan strategi pembelajaran. Ditambah dengan panduan ini, spesifikasi kandungan disediakan untuk memudahkan pelaksanaan Program ini. Guru digalakkan untuk menggunakan sumber daya lain atau membuat modul sendiri berdasarkan ruangan kandungan yang disediakan dan komputer pelajar kemampuan kemahiran.


Lingkup ICTL untuk Program Sekolah Menengah direka sesuai dengan empat domain:
• Pengurusan Lab Komputer
• Komputer
• Computer Software
• Rangkaian dan Internet

Setiap domain dibagi menjadi pembelajaran kawasan. Hal ini membolehkan pelajar untuk memperluaskan pengetahuan, meningkatkan kemahiran mereka dan menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Pendekatan holistik dari isi Organisasi membolehkan pelajar untuk menggabungkan budaya, keyakinan, persekitaran dan pengalaman untuk menjadi orang yang berfikiran terbuka, disiplin, percaya diri dan kreatif.
Murid mempunyai pelbagai peringkat kecekapan dalam kemahiran ICT. Oleh kerana itu, bidang pelajaran boleh diajarkan dalam urutan apapun sesuai dengan kemampuan pelajar. Ini juga bermakna bahawa guru tidak terhad untuk mengikut urutan topik yang ditetapkan.