smeks2@ICTL
Picture
Picture
Picture

Pautan ICTL smeks2
Picture

Pautan Rasmi
Picture
Picture
Picture
Picture

Aplikasi Online
Picture
Picture

Pautan Lain
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture

Pautan Akhbar

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
     * Rangkaian


    * Internet


    * WebRangkaian

Rangkaian


Pengantar Rangkaian


    * Cari definisi Network dari buku, majalah, akhbar dan sumber-sumber lain yang sesuai


    * Membahas manfaat jaringan komputer:

      o berkongsi peranti

      o berkongsi data dan maklumat

      o berkongsi akses internet


    * Menampilkan contoh aktual Rangkaian di lab komputerJenis Rangkaian    * Senarai jenis rangkaian komputer:

    * O Local Area Network (LAN)

    * O Wide Area Networks (WAN)

    * O Rangkaian Metropolitan Area (MAN)

    * Mengidentifikasi perbezaan antara jenis Rangkaian komputer:


    * O coverage area

    o * rangkaian pelaksanaan di Organisasi
Topologi Jaringan


    * Negara jenis topologi rangkaian:


    * Rangkaian • Star

    * Rangkaian • Ring

    * Rangkaian • BusBerkongsi Dokumen

    * Kongsi dokumen dengan pengguna lain melalui Local Area Network (LAN).

    * • Membuat folder berkongsi

    * Menerima dan pemindahan dokumen melalui LAN.Berkongsi Hardware
    *

Berbagi printer di LAN.Teknologi saat ini di Jaringan Komputer


    * Membahas arus / teknologi terkini dalam rangkaian komputer:

      o WiFi

      o Bluetooth

    * Mengumpulkan dan mengumpul semua maklumat yang berkaitan dengan teknologi saat ini

         di rangkaian untuk disimpan di dalam portfolio

 
Internet


Pengantar Internet

    * Tentukan Internet.

    * Bincangkan keuntungan dan kerugian dari InternetKeperluan Internet

    * Hotel dan menjelaskan keperluan asas untuk mengakses Internet:

      o Modem (dalaman dan luaran)

      o masuk ke akaun

      o Network Interface Card (NIC)

      o kad antara muka rangkaian wayarles

      O Hub / Switch

      o Router

      o Pusat akses wayarlesAplikasi Internet

    * Tentukan World Wide Web (WWW).

    * Memperkenalkan web browser:

      o Internet Explorer

      o Netscape Navigator

      o Opera

      o Safari

      o Godzilla

    * Property contoh mesin carian:

      o Yahoo

      o Google

      o AltaVista

      o Hot Bot

    * Negara fungsi enjin carian.

    * Mendemonstrasikan cara mencari maklumat dari Internet - menggunakan

maklumat dan
      
          kemampuan berkomunikasi

      • Menggunakan Google untuk mencari maklumat yang relevan

    * Mendemonstrasikan untuk men-download file dari Internet

    * Men-download file dari Internet:

      o Gambar

      o Video

      o Audio

    * Keselamatan Mendemonstrasikan sambil berselancar Internet

    * Mendemonstrasikan tatacara alat keselamatan ditemui di web

      pelayar

    * Knowledge semua sumber yang ditemui benar internet.

    * Mendemonstrasikan tatacara keselamatan dalam berselancar di internetNetiquette

    * Jelaskan arti Netiquette.

    * Netiquette berkaitan dengan komunikasi online, tidak surfing.

    Dos Daftar * and Don'ts saat berkomunikasi dengan orang lain secara online

     (surfing internet)

    netiket hotel item *:

      o Gunakan nada yang menyenangkan dalam menulis

      O Pastikan bahawa mesej yang jelas dan ringkas

      o Elakkan spamming

      o Elakkan "Faming"

      o Gunakan emoticon bijaksana

      o Latihan penghakiman sebelum menghantar mesejKomunikasi Internet

    * Memperkenalkan pelajar untuk beberapa bentuk komunikasi Internet:

    * O E-mail

    * O Chatting

    * O Conferencing (audio dan video)

    * O Rapat Kebersihan

    * O Newsgroup

    * O Forum

    * Property peripheral yang digunakan untuk komunikasi:

      o Web kamera

      o Mikrofon

      o Earphone

    * Mendemonstrasikan cara:

      o Senarai akaun e-mel

      o menghantar mesej

      o melampirkan fail ke mesej

      o menerima / mengambil mesej

      o turun fail lampiran

      o memadam / menyimpan mesej

    * Memperkenalkan pelajar untuk Internet Relay Chat:

      o MIRC

      O MS-Chat

      o ICQ

      o alat Messenger

    * Chatting menggunakan Messenger:

      o berkomunikasi antara dua atau lebih pengguna


      o mengamati tindakan pencegahan

      o mengamati Netiquette
Cyber Law

    * Membantu perbincangan tentang alasan untuk keperluan undang-undang cyber

    * Menulis esei pendek tentang perlunya cyber law
 

Website


Pengantar web

    * Memperkenalkan beberapa web desain software:

      o Microsoft FrontPage

      Macromedia Dreamweaver o

      o Claris

      o Microsoft WordMengembangkan web

    * Membuat website menggunakan alat desain website:

    * O Masukkan teks

    * O Masukkan gambar


    * O Masukkan hyperlink

    * Bekerja dalam kumpulan untuk membuat website untuk:

    * O Sekolah

    * O Club

    * O Masyarakat

    * Daftar dengan pelayan web.

    * Meng-upload laman web ke web hosting percuma:

      o Yahoo

      o Time.net